2018-11-02 | IT | Unlock

国内主流视频网站VIP视频解析接口


使用方法:

将需要播放VIP视频的网址复制到上述任一接口后面,在浏览器打开即可。

注意:如果接口失效,请联系我或者留言,我会及时更新!


2019年01月02日更新:

http://api.smq1.com/?url=

https://api.smq1.com/?url=

https://jx.hezeshi.net/ce/jlexi.php?url=

http://api.hellosex.cc/jlexi.php?url=

https://api.pangujiexi.com/player.php?url=

http://at520.cn/jx/?url=http://www.cmys.tv/?url=

https://jx.km58.top/jx/?url=

http://www.fantee.net/fantee/?url=

http://api.51ckm.com/Box.php?url=

https://www.3aym.cn/?url=

http://beaacc.com/api.php?url=

http://api.zuilingxian.com/jiexi.php?url=

http://jx.2tv.org/?url=

http://api.bbbbbb.me/ipsign/player.php?v=

http://17kyun.com/api.php?url=

2018年12月06日更新:

https://jx.hezeshi.net/ce/jlexi.php?url=

http://api.hellosex.cc/jlexi.php?url=

https://api.pangujiexi.com/player.php?url=

http://at520.cn/jx/?url=

http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v=

https://jx.okokjx.com/okok/?url=

http://api.jykkk.com/?url=

https://jx.km58.top/jx/?url=

http://jx.fantee.net/fantee/?url=

http://api.51ckm.com/Box.php?url=

http://www.1717yun.com/jx/ty.php?url=

https://www.3aym.cn/?url=

http://beaacc.com/api.php?url=

http://api.zuilingxian.com/jiexi.php?url=

http://jx.2tv.org/?url=

http://cdn.yangju.vip/k/?url=

http://api.bbbbbb.me/ipsign/player.php?v=

http://17kyun.com/api.php?url=

2018年08月10日更新:

http://www.iwkan.cn/jx2/?url=

http://api.ledboke.com/?url=

http://ckparse.kaizhoukm.com/play/vippcq.php?url=

http://jqaaa.com/jx.php?url=

http://api.47ks.com/webcloud/?v=

http://api.xfsub.com/index.php?url=

http://jx.du2.cc/jx6.php?url=

http://jx.du2.cc/?url=

2018年07月08日更新:

http://lykezhan.com/vip/

http://yy.zhiliaotang.com/vip/

http://www.5ifxw.com/vip/

http://www.qmaile.com

http://tv.myhack58.com

http://www.51onb.com/filmvip/

2018年06月27日更新:

https://api.pangujiexi.com/player.php?url=

http://api.ledboke.com/vip/?url=

http://vip.qike.ink/?url=

http://jx.598110.com/index.php?url=

http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v=

http://api.91exp.com/svip/?url=

http://v.72du.com/api/?url=

http://api.bbbbbb.me/ipsign/player.php?v=

http://17kyun.com/api.php?url=

2018年05月02日更新:

http://www.662820.com/xnflv/index.php?url=

http://api.lldyy.net/svip/?url=

http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=

http://jiexi.92fz.cn/player/vip.php?url=

http://jiexi.071811.cc/jx2.php?url=

http://api.wlzhan.com/sudu/?url=

http://beaacc.com/api.php?url=

http://qxkkk.bid/jx/jx.php?url=

http://www.27v9.cn/index.php?url=

http://www.ckplayer.tv/kuku/?url=

http://o8ve.cn/1/?url=

http://api.xyingyu.com/?url=

https://jx.kt111.top/jx/mf/?url=

https://api.pangujiexi.com/player.php?url=

http://api.lvcha2017.cn/?url=

http://kkk.2016ve.cn/kkjx/index.php?url=

http://mlxztz.com/vip/?url=

http://www.aktv.men/?url=

http://jy777.cn/XSD/XSD/?url=

http://api.visaok.net/?url=

http://api.xyingyu.com/?url=

http://api.greatchina56.com/?url=

http://jx.618g.com/?url=

http://api.baiyug.vip/index.php?url=

http://jx.jfysz.cn/jx.php/?url=

http://jx.ektao.cn/jx.php/?url=

http://jx.reclose.cn/jx.php/?url=

http://jx.eayn.org.cn/jx.php/?url=

http://api.xyingyu.com/?url=

http://jx.iaeec.cn/jx.php/?url=

http://jx.83y4n7a.cn/jx.php/?url=

http://jx.cmbzzs.cn/jx.php/?url=

http://api.greatchina56.com/?url=

http://jx.as19811.cn/jx.php/?url=

http://jx.sdjnd09.cn/jx.php/?url=

http://api.baiyug.vip/index.php?url=

http://jx.09876as.cn/jx.php/?url=

http://jx.17ktv.com.cn/jx.php/?url=

http://jx.ab78a.cn/jx.php/?url=

http://jx.09877as.cn/jx.php/?url=

http://jx.yipolo111.cn/jx.php/?url=

http://jx.908astbb.cn/jx.php/?url=

http://jx.dlzyrk001.cn/jx.php/?url=

http://jx.dccmy.org.cn/jx.php/?url=

http://jx.boctx.cn/jx.php/?url=

http://jx.hxbte.cn/jx.php/?url=

http://api.visaok.net/?url=

http://jx.618g.com/?url=

http://yun.baiyug.cn/vip/?url=

http://api.baiyug.cn/vip/?url=

https://api.flvsp.com/?url=

http://api.xfsub.com/index.php?url=

http://api.xfsub.com/index.php?url=

http://jiexi.071811.cc/jx2.php?url=

http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v=

http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=

http://api.pucms.com/?url=

http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url=

https://api.flvsp.com/?url=

http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=

http://2gty.com/apiurl/yun.php?url=

http://v.2gty.com/apiurl/yun.php?url=

2018年04月17日更新:

http://api.visaok.net/?url=

http://api.xyingyu.com/?url=

http://api.greatchina56.com/?url=

http://jx.618g.com/?url=

http://api.xyingyu.com/?url=

http://api.greatchina56.com/?url=

http://api.visaok.net/?url=

http://jx.618g.com/?url=

http://zuiai.ml/dh/jx/ajx.php?url=

http://zuiai.ml/dh/jx/jx.php?url=

http://zuiai.ml/dh/jx/jiexi.php?url=

2018年03月22日更新:

无广告 http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v=

爱奇艺推荐(无广告) http://api.xfsub.com/index.php?url=

爱奇艺、优酷推荐 https://jx.okokjx.com/okokjx/?url=

万能接口1 http://api.47ks.com/webcloud/?v=

万能接口2 http://wwwhe1.177kdy.cn/4.php?pass=2&url=

万能接口3 https://api.daidaitv.com/index/?url=

万能接口4 http://jx.aeidu.cn/index.php?url=

爱奇艺接口1 http://api.baiyug.cn/vip/?url=

爱奇艺接口2 http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url=

腾讯视频接口1 http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=

2018年01月22日更新:

http://17kyun.com/api.php?url=

http://jx.biaoge.tv/index.php?url=

http://www.85105052.com/admin.php?url=

http://api.iy11.cn/apiget.php?url=

http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url=

http://jx.hanximeng.com/m3u8.php?url=

http://jx.39book.com/Client/apiget.php?url=

http://014670.cn/jx/ty.php?url=

http://www.ibb6.com/x1/?url=

http://tv.x-99.cn/api/wnapi.php?id=

http://www.52rjb.cn/vip1/?url=

http://www.52rjb.cn/vip2/?url=

http://www.52rjb.cn/vip3/?url=

http://49.4.144.33/xfjx/1.php?url=

http://7cyd.com/vip/?url=

https://47ksvip.duapp.com/vip/2mm/?vid=


2016年12月06日更新:

http://www.vipjiexi.com/yun.php?url=

http://www.wmxz.wang/video.php?url=

http://www.yydy8.com/common/?url=

http://www.wmxz.wang/video.php?url=

http://5qiyi.sdyhy.cn/5qiyi/5qiyi1.php?url=

http://5qiyi.sdyhy.cn/5qiyi/5qiyi2.php?url=

http://vip.sdyhy.cn/ckflv/?url=

http://player.gakui.top/?url=

http://mt2t.com/yun?url=

http://qtzr.net/s/?qt=

http://www.xiguaso.com/api/index.php?url=

http://www.vipjiexi.com/yun.php?url=

评论加载中